Gmina Sieradz
Search:
Gmina Sieradz
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieradz.Witamy serdecznie na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sieradz

Sieradz

Nazwa Gminy

Sieradz

Rodzaj

Gmina Wiejska kod terytorialny 1014082

Kod

98-200

Miejscowość

Sieradz

Ulica

Armii Krajowej 5

Powiat

sieradzki

Województwo

łódzkie

Rachunek bankowy

PEKAO S.A. I O/Sieradz
98-200 Sieradz
Nr 36 1240 3275 1111 0000 2911 7352

NIP

827-216-21-23

REGON

730934520

Kontakt

tel. (43) 827-55-50 wew. 10-11

fax (43) 822-32-01

Adresy stron www

www.ugsieradz.com.pl

www.ugsieradz.pl

e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl

Godziny pracy Urzędu

Od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

tel. (43) 827-55-50 wew.12

e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl

Zastępca Wójta

tel.

e-mail: 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Jasek

tel. (43) 827-55-50 wew.22

Sekretarz Gminy

Halina Maciaszczyk
tel. (43) 827-55-50 wew.15
e-mail:
hmaciaszczyk@ugsieradz.com.pl

Skarbnik Gminy

Krystyna Kania
tel. (43) 827-51-26 wew.27

e-mail: kkania@ugsieradz.com.pl

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007 nr 10 poz.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Jarosław Kaźmierczak

Wójt Gminy Sieradz

Wójt Gminy Sieradz uprzejmie informuje, że z dniem 7 grudnia 2009r. nastąpiła zmiana siedziby Urzędu Gminy Sieradz. Wszystkich mieszkańców oraz klientów zapraszamy do nowej siedziby przy

ul. Armii Krajowej 5

98-200 Sieradz

(budynek przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz im. Jana Pawła II)


Od dnia 7 grudnia 2009 r. ulegają również zmianie numery telefonów.

1.      Sekretariat, Referat Spraw Samorządowych Obywatelskich - 43 827 55 50

2.      Fax                                                                            - 43 822 32 01

3.      Referat Rozwoju Gospodarczego                                    - 43 826 02 23

4.       Referat Finansowy                                                       - 43 827 51 26

5.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                               - 43 827 60 27Do przeglądania dokumentów w formacie .pdf używamy programu Adobe Reader. Podajemy link do pobrania programu. Adobe Reader 6.0Plan dojazdu do Urzędu Gminy Sieradz
2010-03-22 09:56:35(609 KB)More...